С подписването на Анекса към Националния рамков договор (НРД) през 2022 г. ще се влеят още 604 млн. лв. в полза на пациентите и на медицинските специалисти, които се грижат за тях. Документът е подписан от министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, която даде своето официално изявление. 

 

С подписването на НРД е осигурена по-високо обхватна профилактика за пациентите с рекордно увеличение на финансирането на извънболничната помощ с 31%.


 

Броят и видът на изследванията по направление са увеличени със 77% с цел превенция, ранна диагностика, намалена хоспитализация и понижаване нивото на предотвратимата смъртност.

 

Въведена е нова клинична пътека: “Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от Covid”-19, за да се адресират последствията в резултат на преболедуването.

 

Доходите на общопрактикуващите лекари и специалистите са повишени с 38%, което е предпоставка да се привлекат медицински специалисти и да се подобри възрастовата структура в сектора, обясни проф. Сербезова.

 

Здравният министър припомни, че са минали 3 месеца работа по изграждане на нормативна уредба и технически предпоставки за реализация на електронното здравеопазване в страната. 

 

Пациентите ще могат да се възползват от електронната рецепта. Поетапно до месец август ще се въведе електронното здравно досие, достъпно и за пациентите

 

Ще може електронно да се проверяват резултати от прегледи, медицински изследвания и предписани лекарства и др.

 

От 1 юни се дигитализират документите в извънболничната медицинска помощ - всички направления и амбулаторни листове.

 

От 1 август се дигитализират всички дейности в болничната медицинска помощ от история на заболяването, през извършени медицински дейности, прегледи и резултати от тях.

 

Националната здравноосигурителна каса ще може да проверява досието на болничната дейност. 

 

Според НРД линейките вече ще имат възможност в реално време да виждат къде има свободни легла, без да се налага да обикалят по няколко болници. 

 

Повишено е финансирането и в майчиното здравеопазване. При нормалните раждания заплащането се покачва от 1100 лв. на 1450 лв., а грижите за новородено - средно с 35%. За профилактични прегледи на децата е предвидено увеличение с 55%, а за профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване" - 42%

 

Стана ясно, че за първи път в Колективния трудов договор е заложено 25% увеличение на финансовите средства по клиничните пътеки. Това изисква повишаване и на заплатите на работещите в болниците. 

 

Увеличението е възможно тъй като НЗОК ще повиши бюджетите на болниците с около 25% спрямо 2021 г. от 1 май 2022 г. 

 

Основните работни заплати следва да бъдат осигурени в размер не по-малък от респективно 2000 лв. за лекар, 1500 лв. за медицинска сестра и 910 лв. за санитар.

 

С цел да се предотвратнеравопоставеното разпределение на публичен ресурс, се въвежда максималното съотношение от 1 към 20 между минималното и максималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти в лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, съобщи проф. Сербезова. 

 

Покачват се основните работни заплати в центрове за спешна помощ, центрове за психично здраве, центровете за трансфузионна хематология, центрове за кожно-венерически заболявания, онкологични центрове и др.

 

За първа година ръстът на бюджета в болнична помощ не се базира на ръст на броя хоспитализации, а на ръст на стойността на пътеките и процедурите. Така се намалява стимулирането на свръххоспитализация и прекомерни медицински дейности, които се извършват върху пациентите.

 

Това бе и основна споделена цел между БЛС и НЗОК. НРД 2022 залага хоспитализации от 1,83 млн. случая спрямо реални хоспитализации от 1,77 млн. през 2021 г. и спрямо заложени в НРД 2021 2,2 млн. хоспитализации за 2021 г. 

 

БЛС заедно с НЗОК създадоха правила за контроли на база добрата медицинската практика, които да намалят отчитането на пътеки с по-висок обем и ниво на сложност, поради по-високата им цена, заплатена от НЗОК. 

 

Проф. Сербезова гарантира прозрачност на процесите в здравеопазването - подобряване на контрола и повишаване на стандартите като цяло.

В таблицата е посочен ръстът на стойността на услугите в болничната помощ.

 

 

Специалност

Среден ръст на цените

Кардиология

17%

Пневмология и фтизиатрия

37%

Хирургия

24%

Гастроентерология

20%

Нефрология

34%

Нервни болести

35%

Ортопедия и травматология

22%

Акушерство и гинекология

27%

Анестезиология и интензивно лечение

33%

Урология

29%

Физикална и рехабилитационна медицина

23%

Клинична хематология

39%

Лъчелечение

15%

Медицинска онкология

19%

Кардиохирургия

3,2%

Неонатология

35%

Съдова хирургия

25%

Инфекциозни болести

10%

Ушно-носно-гърлени болести

17%

Неврохирургия

15%

Ендокринология и болести на обмяната

26%

Нуклеарна медицина

8%

Очни болести

23%

Ревматология

20%

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

26%

Гръдна хирургия

24%

Лицево-челюстна хирургия

20%

Токсикология

17%

Кожни и венерически болести

23%

Детска клинична хематология и онкология

52%

Педиатрия

37%

Детска хирургия

31%

Клинична имунология

47%

Детска кардиология

40%

Медицинска генетика

50%