23 граждански организации предлагат промени в Закона за здравето за по-ефективна превенция на ХИВ, хепатит и туберкулоза.

 

В своето становище те посочват, че сегашната практика за провеждане на обществени поръчки води до отлив на интерес и липса на изпълнители.


 

Средствата по националните програми за превенция и контрол на трите заболявания могат да се използват за проекти на неправителствени организации с доказан опит в грижите за уязвимите към ХИВ, туберкулоза и хепатит общности, предлага гражданският сектор.

 

Така ще отпадне неработещата според тях практика за обявяване на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването.

 

В предлаганите нормативни промени се предвижда още министърът на здравеопазването да приеме наредба, която да регламентира условията, реда и критериите за избор и финансиране на проектите.

 

След приключването на финансовата подкрепа от Глобалния фонд за борба срещу СПИН у нас дейностите по превенция и грижи вече се финансират от държавата.

 

Предоставяните от здравното министерство средства обаче са в значително по-малък обем, посочват от гражданските организации.

 

Финансирането на тези дейности по реда на Закона за обществените поръчки се оказва крайно неподходящ механизъм, който води до административни и финансови трудности.

 

В резултат на това се стига до отлив от страна на организациите от гражданския сектор, които са единственият изпълнител на дейностите за превенция и грижи в общността.

 

В резултат на това за две години дейностите по превенция и грижи за ХИВ са преустановени в много региони.

 

През 2019 г. такива дейности се извършват само в 4 града, а по обявената през 2020 г. обществена поръчка за дейности по превенция и контрол на ХИВ за 19 области до разглеждане достигат само 2 оферти.

 

Това на практика означава, че страната остава без изпълнители на дейности по превенция и контрол, а отпуснатите от държавата средства няма да бъдат усвоени, предупреждават от гражданските организации.

 

 „Ако законодателна реформа не бъде проведена, то обществените поръчки ще  останат единствената форма за разпределяне на държавното финансиране. Процедурите по провеждане на обществени поръчки отнемат дълъг период от време и със сигурност ще водят до продължителни прекъсвания на дейностите, което рязко снижава ефективността на инвестираните публични средства”, коментира Елена Биринджиева от сдружение „Здраве без граници”, което управлява единствения недържавно финансиран център за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

 

„Ако продължи сегашната ситуация, националният отговор срещу ХИВ ще бъде компрометиран и ще съществува само на хартия. А това ще означава само едно – безконтролно развитие на епидемията от ХИВ, множество скрити случаи сред най-уязвимите общности, които не се откриват и лекуват, липсващ капацитет за справяне при поява на локални епидемии, което може да предизвика бързо разпространение на вируса в цялата общност”, допълва Анна Любенова от Фондация „Инициатива за здраве”, която работи за намаляване на вредите от употребата на наркотици през последните 20 години.

 

От гражданските сдружения посочват в своята позиция, че ХИВ дейностите в цялата страна са прекратени вече близо половин година.

 

В момента в процес на подготовка са новите национални програми за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза до 2025 г.