Неправителствени организации (НПО) поискаха спешни мерки за актуалиране на Националния план за ваксинация срещу Ковид-19, който бе приет на 4 декември 2020 г.

 

В специално обръщение до народните представители в 45-ото Народно събрание те апелират за по-голяма справедливост на ваксинационния процес в България.


 

Според организациите държавата трябва да осигури достъп до ваксините първо за най-уязвимите групи от обществото, защото наличностите на този етап са ограничени.

 

Зад тази позиция застават Българска общност за либерална демокрация (БОЛД), Български хелзинкски комитет (БХК), Български център по биоетика (БЦБ) и Сдружение за човешки права Маргиналия.

 

Според тях обявеният през декември 2020 г. Национален план за ваксиниране срещу Ковид-19  е несправедлив и излага на предотвратим и ненужен риск живота и здравето на възрастните хора и тези с тежки хронични заболявания.

 

„Тези групи с най-висок риск от тежко протичане и смърт са оставени едва в четвъртата фаза на плана и не са предвидени конкретни процедури за осигуряване на достъпа им до ваксинационните пунктове и подходящи ваксини“, гласи обръщението на НПО-тата им към народните представители.

 

През март Българският лекарски съюз (БЛС) също изрази позиция, че възрастните хора и тези с хронични заболявания трябва да се ваксинират срещу Ковид-19 с предимство. Тогава зам.-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов разкритикува схемите за ваксинация и "зелените коридори", защото пренебрегват най-нуждаещата се част от населението.

 

 „В целия процес на разработването и реализирането на Плана ставаме свидетели на несправедливост, липса на етична, правна и управленска обосновка, липса на прозрачност, отсъствие на интердисциплинарен подход и на обществена представителност и диалог със засегнатите групи. В резултат Планът сериозно се разминава с добрите практики, приложени в най-успешните към момента ваксинални модели“, посочват неправителствените организации в своето обръщение.

 

Според тях разпределението на ограничени здравни ресурси, каквито са ваксините срещу Ковид-19, не е само медицински проблем.

 

„То е пресечна точка на медицински, етични, правни, ценностни, социални и политически съображения. Това изисква при определяне на критериите, въз основа на които се разпределя ресурсът, да бъдат включени и представени много по-широк кръг обществени и експертни групи“, уточняват НПО-ата в своята позиция.

 

Те апелират спешно да се създаде нова нормативна рамка за справедлив достъп до ваксини срещу Ковид-19, която:

 

- да се основава на принципа, че справедливото разпределение на ограничени здравни ресурси, макар да почива на медицинска информация, не е само  медицински въпрос и следователно изисква интердисциплинарен подход при вземане на решенията с широко обществено участие;

 

- да формира приоритетните групи за ваксиниране по ясни критерии, сред които критериите за риск от тежко протичане на заболяването и риск от висока смъртност на дадена група да е водещ пред критерия за риска от заразяване на същата група, както и пред други критерии, като например нейната професионална принадлежност или важността и за икономическия живот и националната сигурност.