Налагане на вето върху мораториума за нови лекарства. Това поиска Национална пациентска организация в писмо до президента на България Румен Радев. 

 

„Наложената забрана ще засегне лекарствени продукти, които са получили своето разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата и/или са приключили националната фаза от получаване на разрешението за употреба в Република България. Тези лекарствени продукти са изпълнили изискванията на специалните закони, а имено Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), в резултат на което за тях са изготвени, гласувани и приети необходимите доклади за оценка на здравната технология, направена е оценка за значението им за клиничната практика, анализ на здравния проблем и необходимостта им за българските пациенти“, пишат от пациентската организация. 


 

Искането касае частта от Закона, с която се предлага пълна забрана на реимбурсиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2018 г. на лекарствени терапии с ново международно непатентно наименование „за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.“. 

 

Въпросните текстове нарушават правата на пациентите за достъп до лечението, от което се нуждаят. Осигуряването им е жизненоважно, дори животоспасяващо и „оптимизирането на разходите не бива да става за сметка на ограничаване достъпа до лечение“, смятат от НПО. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Болните от хронична лимфоцитна левкемия, идиопатична белодробна фиброза, остра лимфобластна левкемия (засягаща деца), хидраденит, идиопатична тромбоемболична пулмонална хипертония, хроничен панкреатит, медуларен карцином на щитовидната жлеза, хемангиоми при деца, активен ревматоиден артрит, хормонално позитивен/ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, мултиплен миелом, метастазирал меланом, акромегалия, бъбречен ангиомиолипом, тежка астма, недребноклетъчен рак на бял дроб и други ще останат без лечение, ако мораториумът остане. 

 

Национална пациентска организация ще подкрепи протеста, организиран от пациенти по повод решението на депутатите мораториум да не бъде отменен. Той ще се състои на 9 декември на площада пред Народното събрание. Началото му е обявено за 11 часа.