Водещи български и международни специалисти по редки заболявания ще се срещнат в Пловдив за юбилейната Десета национална конференция за редки болести и лекарства сираци.


Форумът се провежда всяка година от Института за редки болести и събира на едно място пациенти, асоциации и експерти от медицинската и фармацевтичната общност от България и чужбина. Този път събитието ще се случи в Града на тепетата от 13 до 15 септември.


Акцентът е поставен върху новостите и актуалните тенденции в диагностиката, лечението и проследяването на редките болести и развитието на европейските референти мрежи. Ще бъде обсъден и достъпът на българските пациенти до иновации в областта на редките болести, а в рамките на научната програма ще бъдат представени над 50 научни лекции и постери.Участие в Конференцията вече са заявили повече от 200 специалисти и пациентски организации, които ще обменят опит с експерти от САЩ, Италия, Великобритания и Турция. Сред гост-лекторите ще бъде д-р Стивън Грофт - един от най-известните експерти в областта на редките болести и лекарства сираци в света, инициатор на първия закон за лекарства сираци, приет в САЩ (Orphan Drug Act, 1983 г.) и дългогодишен директор на Центъра за редки болести в National Institutes of Health. Той ще очертае тенденциите и напредъка в международното сътрудничество в областта на лечението и диагностиката на редките заболявания.


С официална церемония на 14 септември вечерта ще бъде отбелязана и 15-годишнината на Информационен център за редки болести и лекарства сираци (ИЦРБЛС). Центърът стартира своята дейност през 2004 г. в Пловдив и е първи по рода си в Източна Европа - посветен е на пациенти, организации и медицински специалисти с интерес към редките болести и лекарствата сираци. По време на церемонията ще бъдат отличени 33 представители на медицинската и пациентската общност, разпределени в 6 категории. 


Юбилейната Десета национална конференция за редки болести и лекарства сираци се провежда под патронажа на Комисията по здравеопазване към Народно събрание и Министерството на здравеопазването.