Нова процедура за диагностика при рак на простата стартира за първи път във варненската УМБАЛ „Св.Марина“. През март в Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия предстои внедряването на високотехнологичната процедура за диагностика при простатен карцином и невроендокринни тумори. Тя е основана на използването на галий – белязани радиофармацевтици, което се въвежда за първи път не само в България, но и в Източна Европа.


Изследването на простатния карцином и невроендокринни тумори  ще се извършва с така наречения ПЕТ скенер или позиторно-емисионен томограф, който работи в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна от 2009 г. Новата процедура пък ще осигури диагноза, стадиране и проследяване на ефекта от лечението при рак на простатата и невроендокринни тумори. Тя ще спести средства и усилия, както от страна на пациентите, така и на болницата, от други скъпоструващи инвазивни и неинвазивни изследвания и процедури и ще оптимизира лечебния план на заболяванията. Процедурата ще се извършва по НЗОК за здравноосигурените пациенти.


В момента най-масово използваният радиофармацевтик за диагностика с ПЕТ скенер е радиоактивен флуор - флуродезоксиглюкоза, чрез който успешно се диагностицират голяма част от онкологичните заболявания, но е неприложим при рак на простатата, невроендокринни тумори и др. Високотехнологичното оборудване, което включва радионуклиден генератор, синтезен модул и апаратура за качествен контрол, е доставено и инсталирано в разширената и реконструирана Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна, като в момента се провеждат необходимите тестове.Вече 10 години в клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Марина“ работи първия у нас PET скенер или позиторно-емисионен томограф. През 2009 г. процедурата вече е стандартно диагностично изследване във водещите медицински центрове в Европа и по света. В САЩ например се провеждат над 2 милиона процедури всяка година. За тези 10 години варненският екип от лекари, физици и медицински сестри придобива ценен клиничен опит, а изследването е направено на повече от 20 000 пациента от цялата страна.