Хората, получили сертификат за пълно ваксиниране срещу ковид-19, ще могат да преиздадат своя документ в европейския формат безплатно след 4 юни на сайта на Националната здравно-информационна система (НЗИС) www.his.bg.

 

Предвидена е и функционалност, която ще позволи на притежателите на старата версия на сертификата да получат документ, отговарящ на регламента на Европейската комисия, без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП).


 

Преиздаването на старата версия на сертификата в новия формат през сайта на НЗИС има за цел да спести време за посещение при личните лекари или ваксинационните центрове и да предотврати струпването на хора.

 

Електронният документ ще може да се запази и директно на мобилно устройство или на лаптоп, което ще улесни гражданите при евентуални проверки от оторизираните органи.

 

Всеки, който вече разполага със сертификат за ваксиниране, ще може да се сдобие с електронен вариант на новия европейски формат като въведе своя единен граждански номер (ЕГН), номера на личната си карта и националния референтен номер (НРН) на една от двете ваксини, които са описани във стария документ.

 

При чуждите граждани се попълва съответно личен номер на чужденеца и номера на документа за постоянно пребиваване в България. Системата ще позволи изтеглянето на документа, единствено ако всички въведени данни са попълнени коректно.

 

Хората, които са преминали пълния ваксинационен цикъл за имунизация срещу ковид-19, но все още не са получили сертификата си, ще могат да се сдобият с него през електронното медицинско досие на пациента.

 

То се достъпва с електронен подпис през www.his.bg, от личния си общопрактикуващ лекар или от ваксинационния център, извършил ваксинацията. Сертификатът може да бъде разпечатан на хартия както цветно, така и черно-бяло, посочват от Министерството на здравеопазването.

 

Новият формат се прегъва на четири, така че основната част от личните данните да е във вътрешната част на хартията, за да се защитят личните данни на притежателя.

 

Документът може също така да бъде съхранен като файл в PDF формат, което позволява да бъде разпечатан по-късно или да се съхранява на мобилно устройство.