Окончателното решение за притежаване на „зелен сертификат“ влиза в сила от 00:00 часа на 21 октомври. 

 

Причината е нарастването на 14-дневната заболяемост в страната и увеличаващият се брой на хоспитализираните с Covid-19. Отчетено е и увеличение на броя на смъртните случаи.


Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров на брифинг в Министерство на здравеопазването. 

 

„Направихме обсъждания с широк кръг експерти, в това число с разширения състав на Експертния съвет по епидемиология, с директорите на регионалните здравни инспекции в страната и с всички заинтересовани страни – министерства и други администрации, туристически и ресторантьорски бранш, болнични асоциации и др.

 

Дискутирахме двата варианта, предложени от главния държавен здравен инспектор – за въвеждане на по-строги ограничителни мерки или за приемане на алтернативния вариант за изискване на т.нар. „зелен сертификат“. Окончателното ни решение е от 00:00 часа на 21 октомври в сила да влезе изискването за притежаване на „зелен сертификат“, обяви здравният министър. 

 

Всички дейности, които се извършват на закрито, следва да бъдат провеждани при изискването посетителите/ клиентите/ участниците да представят „зелен сертификат“ за ваксинация/  за преболедуване, или за негативен резултат от изследване за Covid-19, направен до 72 часа преди влизане в обекта/ мероприятието. 

 

Изискванията за “зелен сертификат” не се прилагат по отношение на лица до 18- годишна възраст.

Организаторът на събитието/ ръководителят на обекта следва да осигури контрол на входа на обекта/ мероприятието относно проверката на сертификатите. 

 

Тази мярка ще се отнася за посещения в заведенията за хранене и развлечения (кафенета, ресторанти, барове, дискотеки, кина, театри, музеи, галерии фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., базарите и изложенията на закрито).

 

Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ. В тях гражданите ще могат да влизат и БЕЗ “зелен сертификат” при спазване на останалите мерки за безопасност. 

 

Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост на ниво община. 

 

При заболяемост от 750 на 100 хил. души население присъственото обучение следва да бъде преустановено. При нива на заболяемостта от 500 до 750 на 100 хил. души население 50% от учениците трябва да се обучават онлайн. 

 

Ако нивата на заболяемостта са от 250 до 500 на 100 хил. души, отсъстващите ученици са повече от 20%, или под карантина са 30% от учениците, обучението също се организира като 50% от децата учат присъствено, а другите 50%, на ротационен принцип – в електронна среда. 

 

Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.

 

Решението за преминаването в електронна среда и графиците за обучението в електронна среда са ангажимент на Министерството на образованието и науката. 

 

Няма да бъдат въведени ограничения за посещенията на детски и градини и ясли, категоричен бе д-р Кацаров, но ще се спазват всички необходими мерки за безопасност. 

 

За присъствено обучение в университетите студентите ще трябва да представят „зелен сертификат“. На академичните ръководства остава преценката дали обучението да се провежда по този ред, или да се премине в дистанционна форма на обучение.

 

Работещите в болниците, комплексните онкологични центрове и диализните центрове, както и персоналът на старческите домове, ще бъдат задължени, от 21 октомври, да предоставят „зелен сертификат“, за да упражняват дейността си.

 

Изискването за „зелен сертификат“ трябва да покриват и всички проверяващи лица, които ще извършват контрол спрямо гражданите относно притежанието на документа за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от тест за Covid-19, съобщи още министър Кацаров.

 

Той бе категоричен, че контролът по отношение на лицензираните лаборатории, които издават „зелени сертификати“, ще бъде засилен и в случай на установени нарушения, е възможно да се премине към отнемане на лицензи.

 

Провеждането на спортни състезания на картотекирани състезатели към лицензирани федерации се допускат без публика, освен ако не е установен вход със „зелен”сертификат, независимо дали се провеждат на открито или на закрито.

 

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер се разрешава само при представяне на “зелен сертификат” от страна на организаторите и участниците.

 

Провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер - само при наличие на “зелен сертификат”.

Груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство ще се състоят само при наличието на “зелен сертификат”.

 

Провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи - само при наличие на “зелен сертификат”.

 

Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

 

Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.

 

Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

 

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

„Нека да спазваме мерките“, настоя д-р Кацаров и допълни: „Призовавам хората да се ваксинират“. 

Здравният министър също така предупреди, че ако не се спазват ограниченията, няма да се постигне намаляване на случаите. 

 

Ако се стигне до недостиг на болнични легла, единствената и последна мярка остава национален локдаун, стана ясно от думите му. „Никой не желае да се стига до там", каза министър Кацаров.