Новите класове антипсихотици, прилагани в лечението на шизофренията, деменцията и други психични разстройства, удвояват риска от остра сърдечна недостатъчност, предупреждават специалисти в списание New England Journal of Medicine.Това е едно от най-големите клинични изпитания на медикаментите в последните няколко месеца. То ясно показва, че новите препарати, наричани още атипични, не са по-малко опасни от класическите.

При употребата на типичните бе установен риск от остро настъпващо ритъмно нарушение - тахикардия тип торсада, както и внезапна сърдечна смърт поради камерна дисфункция или други. Такава корелация се установи, че има и при атипичните средства. При двете групи има сходни електрофизиологични ефекти.

Не само нямат предимство пред класическите, но и новите препарати са и на значително по-висока цена.