Въвеждането на асистиращи технологии за приобщаващо образование, с които да се улесни комуникацията и обучението на децата със специални образователни потребности е голямата цел на Министерството на образованието и науката (МОН). Реализацията на идеята ще е през следващите две години като част от проекта за дигитализацията на българското образование, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на първата Международна конференция на тема „Допълваща и алтернативна комуникация“ в София.


„Технологиите сами по себе си не са решение. Приобщаването в обществото, образованието и трудовия пазар зависи от личната възможност на човек да се интегрира и от обществените нагласи. Очакванията на децата със затруднения, родителите им и обществото са свързани със социална промяна в мисленето, отношението и приемането на различията“, посочи Сачева. По думите ѝ, ако не можем да общуваме с децата и учениците със специални потребности, ще живеем в предразсъдъци и страхове.


Друга идея, която МОН вече осъществява е канал с новини за хора с увреден слух. Зам.-министър Сачева съобщи, че новините и репортажите се подготвят съвместно с учениците от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“. „В началото на всеки две седмици ще има нова емисия, която ще разказва за развитието и новостите в образованието“, обясни тя допълни, че първата емисия новини ще се появи още тази седмица.Сачева подчерта още, че учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които досега са получавали стипендия поради тези обстоятелства, вече имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. „Така на тях вече няма да им се налага да избират между две стипендии, както досега“.


По думите на зам.-министъра усилията на МОН за подобряване на приобщаващото образование продължават. „Проведоха се обучения на 1 739 учители в детските градини за провеждането на скрининг за ранно оценяване на потребностите на деца от 3 до 3,6 години за установяване на риск от обучителни трудности. Обученията ще продължат и през настоящата учебна година“. Днес технологии се използват в специализираните центрове за деца със специални образователни потребности. В общообразователната система те са около 22 000 - 18 000 са ученици, а 4000 са децата в детските градини.