За поредно липсващо лекарство от аптечната мрежа в страната алармират Пациентски организации „Заедно с теб“. Сигналите - от лекар и пациенти с диабет от Варна и София, са постъпили преди дни, а липсващият медикамент е инсулин „Хумалог“ за диабет.


По данни на пациентската организация сигналите са за нередовност и отказ от края на септември и липса през октомври, като от аптеките са обяснили за зареждане евентуално в края на месеца. 


В началото на септември Пациентски организации „Заедно с теб“ се присъединиха към инициативата на Сдружение за развитие на българското здравеопазване за създаване на платформа за липсващи лекарства, която стартира на 9 септември 2019 г. - www.moeto-lekarstvo.com.Според отчета представен тогава за периода от обявяването на платформата до днес са подадени 82 сигнала за липса на лекарства. 70 сигнала  са за лекарства за домашно лечение по Приложение 1 от Позитивния лекарствен списък.  


Сигналите са подадени в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), като до момента не е получен отговор. В момента Агенцията по лекарствата няма възможност да спира износа  поради липсата на информационна система, която съгласно Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) трябваше да започне да функционира  от 12.02.2019 г.


Внесено е искане по Закона за достъп до обществена информация в Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването.
Получени са и 6 сигнала за лекарства, регистрирани в България, невключени в Позитивния лекарствен списък – Imuran- 3 сигнала, Pamaton, Panangin, Fucithalmic. Получени са 3 сигнала за липса на нерегистрирани лекарства – Natulan, Hydrocortisone и Sustanon. Получени са и 3 сигнала за липса на лекарства за онкологични заболявания Калгевакс – за лечение на рак на пикочния мехур и Mitomicin C Kyowa – лекарство за химиотерапия. 


„Внесени са сигнали в Министерството на здравеопазването, на които също няма отговор. И двете лекарства липсват от август и пациентите са в невъзможност да си ги набавят от съседните страни. Цялата информация за липсващи лекарства е внесена в Европейската комисия, до г-н Бойко Борисов - премиер, Комисията по здравеопазване в Народното събрание, Министерството на здравопазването и ИАЛ“, съобщиха от Сдружението за развитие на българското здравеопазване.