Нови изисквания към епикризите, в които са описани всички извършени дейности по асистирана репродукция, нови стойности на анти-Мюлеровия хормон и още поправки в медицинската документация са залегнали в проекта за изменения в Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция. Редакцията се налага от проблеми в практическото приложение на някои от последните разпоредби, влезли в сила от началото на 2018 г., съобщават от Министерство на здравеопазването.


Като допълнително условие за съдържанието на епикризата, в която са описани всички извършени дейности по асистирана репродукция и приложени лекарствени продукти и която се представя, за да се извърши окончателното плащане е епикризата да е изготвена въз основа на стандартизирани вътрешни формати, посочени в медицинския стандарт по асистирана репродукция. Това са стимулационните протоколи за индукция на овулацията и контролирана овариална хиперстимулация, ембриологичният протокол и други. „Тази промяна е обусловена от препоръка на Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с одит на дейността на Центъра за асистирана репродукция“, пише в мотивите на министерството.


С проекта се променя и стойността на анти-Мюлеровия хормон като критерий за одобряване на финансирането на дейности по асистирана репродукция на 0,5 ng/ml вместо сегашната 1 ng/ml. „Причината за тази промяна е обстоятелството, че при настоящите ограничителни за финансиране от Центъра за асистирана репродукция стойности на това изследване, доказващо наличието на яйчников резерв (наличие на яйцеклетки), който дава възможност за реализиране на бременност, част от жените не попадат в категорията, която може да бъде финансирана и по този начин са ощетени. Това е така, защото стойността на анти-Мюлеров хормон около и над 1 ng/ml е реална при жените до 37-38 години, но обичайно не се наблюдава при жени около 43 годишна възраст, която е възрастовата граница за одобряване финансирането на дейностите по асистирана репродукция от Центъра. Следователно се явява известно противоречие между ограничителната възраст от 43 години за жените и допустимите стойности на антиМюлеровия хормон, които не съответстват на посочената възраст“, обясняват от администрацията.
Затова е определена и нова, по-ниска граница на анти-Мюлеровия хормон за асистирана репродукция на спонтанен цикъл (без прилагане на лекарствени продукти) от 1 - 1,4 ng/ml на 0,5 - 1,1 ng/ml, която е съобразена с новата по – ниска стойност при асистирана репродукция на стимулиран цикъл.От изискванията, свързани с медицинската документация, която се прилага от жената, желаеща финансиране от Центъра за асистирана репродукция, отпада изискването относно индикацията за безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология да се доказва вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации, с един и същ партньор. Причината за тази промяна е обстоятелството, че тази индикация се наблюдава най-често при жени, които са без съпруг/постоянен партньор, което не кореспондира с изискването да са реализирани четири цикъла с един и същ партньор.