Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска” предоставя уникална възможност за комплексно изследване, което съчетава стандартната позитронно-емисионна томография (ПЕТ) с контрастна компютърна томография (KT с контрастно усилване), съобщиха от болницата.
 
Началникът на Клиниката доц. Валерия Хаджийска обясни, че методът усилва качеството на образа, носейки пълна и комплексна диагностична информация, благодарение на допълнителните данни, получавани чрез въвеждането на интравенозния контраст
 
Протоколът е разработен от екипа на клиниката и вече успешно се прилага при пациенти с определени показания. Намеренията на екипа на доц. Хаджийска е до два месеца тази дейност да се въведе за всеки преминал пациент, каквато е рутинната клинична практика в европейските центрове от дълги години.
 
И още една новост в лечебното заведение – „Александровска” вече ще предоставя нов метод за лечение на костни метастази при простатен карцином
 
Radium 223 (Xofigo®) е пръв по рода си лекарствен продукт за такова лечение, уточняват от болницата. Изотопът има не само симптоматично, но и действително терапевтично действие, водейки до редуциране на броя и обема на костните промени. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Препаратът бе пилотно и успешно приложен в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска”, която единствена в страната притежава лиценз за извършване на тази дейност.
 
Въпросният препарат е първият алфа-емитиращ лекарствен продукт със силен противотуморен ефект.
 
Чрез лечебно действие директно върху костните метастази, лекарството води до удължаване на общата преживяемост и на времето до симптоматични скелетни събития, намаляване на болката и подобряване на качеството на живот. 
 
Данните от проучванията показват, че иновативния продукт има много добър профил на безопасност, което позволява да се прилага в стационарни условия, а на пациентите да се приберат вкъщи веднага след инжектирането, без ограничения по отношение на контакти с други хора. 
 
Благодарение на иновативния механизъм на действие, медикаментът може да предложи нов стандарт за лечение на пациенти с простатен карцином, които са развили костни метастази.
 
Лекарственият продукт все още не е включен в Позитивния списък на НЗОК и се заплаща изцяло от пациента, уточняват още от „Александровска”.