С нови дигитални мамографи MAMMOMAT Inspiration на Siemens ще бъдат оборудвани многопрофилните болници за активно лечение в Русе, Монтана, Сливен, Благоевград, Велико Търново и Смолян, както и в университетските многопрофилни болници за активно лечение в Пловдив и Плевен. Мамографите се използват в борбата срещу най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – ракът на гърдата.


Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”. Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медицинска апаратура. Мамографите ще бъдат доставени във всичките 8 болници до края на годината.

Според данни на Българския национален раков регистър, през 2010 г. ракът на гърдата формира 25,8% от всички ракови заболявания при жените. За същата година общо над 3 700 нови случая на рак на млечната жлеза са били регистрирани в България.


„Редовната профилактика и използването на съвременна апаратура са ключови за справянето с онкологичните заболявания. Съвременната медицина е напреднала до такава степен, че в повечето случаи, при откриване на болестта в ранна фаза тя често може да бъде излекувана“, обяснява Тодор Воденичаров, ръководител сектор „Здравеопазване“ на Siemens България.„Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервиз и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите“, подчертава проф. Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).