Нови 22 сензора за мониторинг на качеството на въздуха в София ще бъдат монтирани до края на годината. Инициативата е на Столична община, а апаратурата ще бъде част от отворена платформа за мониторинг, която ще позволява визуализиране и анализ на данни и от други мрежи за проследяване, включително и от сега съществуващите мониторингови станции за отчитане качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).


Сензорите за отчитане качеството на въздуха ще бъдат поставени до метростанциите Люлин и „Деймс Баучер“, до обръщалото на трамвай 10 при Западен парк, на бул. „Президент Линкълн“, до читалище „Искра“ в Орландовци, на Централна автогара, до Поликлиника Враждебна, до Центъра за заразни болести, до Военно-медицинска академия, на ул. „Мими Балканска“, до НИМХ-БАН, до Зимния дворец, до Стадион „Раковски“, до 29 ДКЦ в Борово, до АИС Хиподрума и до читалище „Св. Св. Кирил и Методи“ в кв. Драгалевци, както и в непосредствена близост до районните администрация на райони Надежда, Красна поляна, Подуене, Овча Купел, Искър и Студентски. 


„Използвахме научно обоснован път за намиране на точните локации, на които да бъдат поставени сензорите. В рамките на 2019 г. предстои да поставим и самите сензори и да започнем да генерираме данни от тях“, обяви зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова по време на представянето на точните локации пред членовете на Постоянната комисия по околна среда към Столичния общински съвет днес. За идентифициране на точните места е използван гео-пространствен мултикритериен анализ, който се обосновава на пространствено съчетание на редица фактори, между които цифров модел на релефа на града, температурните инверсии, локалните климатични зони, транспортната инфраструктура, застрояването, демографските данни. Моделът отчита особеностите на софийската котловина, както и Западно-Източните преносни ветрове, характерни за София.По данни на Евростат през 2017 г. в ЕС се наблюдава увеличение на вредните емисии средно с 1.8%, като България има дял от 1.5% в замърсяването с емисии въглероден диоксид в целия ЕС. Статистиката сочи, че България е на трета позиция сред 28-те страни-членки по производство на вредни емисии въглероден двуокис за 2017 г. Голямата цел на ЕС е да намали въглеродните си емисии с 40% под равнищата от 1990 г. до 2030 г., а до 2040 г. - с 60 на сто.