От началото на годината у нас са открити 161 носители на вируса на СПИН, съобщиха от Министерството на здравеопазването по повод стартиращата днес Национална лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 15 септември.

 

По данни на ведомството се запазва тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 6:1 (139 мъже и 22 жени), показват данните на здравното министерство. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 44% от новите случаи, следвана от възрастовата група 20-29 г., на която се падат 25% от новите случаи. 


 

Една и съща остава и тенденцията от последните години за пътя на инфектиране – най-разпространен за страната ни продължава да бъде   сексуалният път на предаване на инфекцията. Според здравните експерти и през настоящата година 90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се заразили по този начин. В 9% от случаите инфекцията е възникнала при инжекционна употреба на наркотици.

 

Общо 1 430 пациенти с ХИВ се проследяват в 5-те сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, като 93% от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. Те могат да се лекуват в профилираните структури към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от  здравноосигурителния си статус могат да разчитат на адекватно съвременно лечение, което е напълно безплатно за тях.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

От здравното министерство уверяват, че са осигурени всички необходими тестове и консумативи за диагностика, лечение и проследяване. Оттам отчитат също така голям интерес към 13-те кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции (РЗИ). Според статистиката на ведомството до края на юли т. г. консултация и изследване в 13-те кабинета са потърсили 162 000 души. Една от причините за този интерес е фактът, че посещенията в тях са анонимни, а предтестовите и следтестовите консултации са поверени на   квалифицирани медицински специалисти с адекватен психологически подход.

 

България остава позицията си на страна с двойно по-ниско разпространение на ХИВ инфекцията в сравнение с останалите страни от ЕС и Европейското икономическо пространство. Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2016 г. е 5,7, за България показателят е 2,8 на 100 000 души.

 

Очакванията са и тази година Национална лятна АНТИСПИН кампания да привлече общественото внимание с разнообразни прояви. В рамките на кампанията в продължение на цял месец – до средата на септември, в много областни и по-малки градове на страната ще се организират инициативи за повишаване на информираността за ХИВ/ СПИН, както и анонимно и безплатно консултиране и изследване на място.

 

С пълната информация за събитията и активностите в страната