Нови 10 центъра за подкрепа за хора с увреждания ще бъдат изградени в София, Пловдив, Бургас, Русе и Варна. Първият проект е на стойност 1 млн. лева и ще бъде изграден в следващите 18 месеца в столичния район „Слатина“. Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кмета на София Йорданка Фандъкова си стиснаха ръцете с обещанието, че до година ще бъде готова сградата на първия център. В него ще се изпълняват интегрирани социално-здравни мерки, консултативни и терапевтични услуги. Насърчаване на участието на пазара на труда или възстановяване на трудовата активност на близките, които полагат грижи за лицата с увреждания ще бъде част от работата на проекта. Центърът ще обслужва 30 души с увреждания месечно с обучен и подготвен екип. Семействата, полагащи грижи за хора в неравностойно положение, ще имат възможност и за краткосрочно настаняване на нуждаещите се до 14 дни. 


„С пет пилотни проекта, единият от които е на Столична община, се стремим да развием услуга с комплексен здравно-образователен подход, която ще осигури пълна подкрепа на хората с увреждания“, подчерта зам.-министърът. Останалите  проекти са в общините Пловдив, Бургас, Русе и Варна. В момента в страната работят 172 Центъра за дневна и седмична форма на подкрепа за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет над 4000 души.


Само на територията на Столична община има 84 социални услуги, насочени към деца и пълнолетни. „Държавата, общините и неправителствените организации можем с общи усилия да подобряваме качеството на услугите, за да са полезни за най-уязвимите групи“, коментира Фандъкова. Половин година дейността на Центъра за подкрепа за хора с увреждания в София ще се подкрепя със средства от проекта. След това се очаква да продължи като държавно делегирана дейност.


 

NEWS_MORE_BOX


След подписването на договора със Столична община, зам.-министър Зорница Русинова съобщи, че през следващия месец ще стартира и отпускането на 47 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за развитието на Патронажната грижа в страната. Тя припомни, че в Законопроекта за социалните услуги е заложено развитието на заместващата грижа и на мобилните услуги. Всеки ден в София например общинското предприятие „Социален патронаж" доставя храна на около 1800 души, както и осигурява допълнителни услуги по домовете за улесняване на ежедневието на нуждаещите се.


От министерството подчертаха, че от октомври този тип услуга може да бъде допълнена, така че нуждаещите се да бъдат посещавани в домовете си не само от социален работник, но и от медицинско лице. София разполага и с 20 оборудвани буса за хора с физически проблеми, с които се придвижват до работното си място или за посещаване на различни събития.