Изпълнителната агенция по лекарствата ще продължи да издава разрешителни за употреба на лекарствени продукти по сега действащата тарифа, приета с Постановление на Министерски съвет през 2012 г.

 

Тя остава в сила докато Министерството на финансите изготви нова методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.


 

Досегашният размер на таксите ще се прилага и при регистрация на хомеопатични продукти, издаване на разрешения за търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти, за производство на лекарствени продукти и промени в тях и други.

 

Очаква се през юни в тарифата на агенцията да бъдат въведени такси за четири нови административни режима.

NEWS_MORE_BOX

 

Те се отнасят за регистрация на производители, вносители и търговци на едро с активни вещества; регистрация на посредници в областта на лекарствените продукти; инспекции на вносители и търговци на едро с активни вещества; оценка на информация, свързана с лекарствената безопасност на лекарствен продукт.

 

Според фармацевтичните компании обаче заради промените в нормативната уредба е възможно определени медикаменти да изчезнат от българския пазар.

 

Причината е, че поправките в законодателството предвиждат сериозно увеличаване на административната и финансовата тежест върху производителите на лекарствени продукти в страната. В някои случаи те стигат и до 400%.

 

За да компенсират тази сума, компаниите ще трябва или да увеличат цените на някои лекарства, или да ги изтеглят от родния пазар. Най-застрашени от поскъпване са най-разпространените медикаменти - противовъзпалителните, противогрипните и обезболяващите.

 

Според фармацевтите подготвяната промяна в правилата, която е в ущърб на пациентите и на българското здравеопазване противоречи на изразяваното намерение на правителството да създава благоприятна среда за стопанска дейност в страната и реалните административни действия на кабинета, поне що се отнася до лекарствената политика.