Нова месечна социална услуга ще подпомага около 640 000 хора с увреждания през 2019 г. Новата схема за изчисляване на финансовата помощ, залегнала в нея, ще замести интеграционните добавки (помощ, определяна според гарантираният минимален доход, б.р.) и ще обхване по-широк кръг от хора с увреждания. Това е записано в новият Закон за хората с увреждания, който влиза в сила от 1 януари 2019 г. По думите на социалния министър Бисер Петков помощта вече няма да се изчислява според гарантирания минимален доход, а като процент от линията на бедност.


Право на новата социална помощ ще имат пълнолетни лица, с телково решение, които според новата скала в зависимост от процента на увреждане, ще бъдат подпомагани със сума между 24 и 198 лева на месец. „Минималната помощ е за хората с увреждане между от 50 до 71%, а най-голямата - за тези с над 90%, които имат нужда от чужда помощ и получават социалната пенсия за инвалидност. Последната група е около 16 хиляди души. Помощта ще се увеличава всяка година, именно защото вече се свързва с линията на бедност, която пред 2019 година ще е 348 лева. Занапред никой няма да получава по-малко отколкото сумарно е получавал, а огромната част ще получават повече“, подчерта пред БНТ министър Петков.


От Социалното министерство добавят, че повече хора ще могат да кандидатстват за тази помощ. Досега интеграционни добавки са получавали 500 хиляди души, а от началото на годината още около 140 хиляди души ще могат да кандидатстват. Новите получатели обаче ще трябва да подадат заявления в Агенцията за социално подпомагане след 1 януари.Помощта засяга и около 340 000 пенсионери с увреждане над 50% и трудов стаж. Те в момента получават 25% от размера на социалната инвалидна пенсия или малко над 30 лева. Разликата е, че вече ще им се изплащат от Агенцията за социално подпомагане, а не от НОИ. Ето защо те ще получат помощта си със закъснение - на 15 феруари, вместо в началото на годината.