Всички лекарства, изписани с рецепта, ще бъдат защитени от фалшифициране чрез обща система за верификация, обещаха от фармацевтичния сектор у нас. От 9 февруари новата система става задължителна за всички страни членки на ЕС, а лекарствата вече ще излизат от производство с двуизмерен матричен код на опаковките си, чрез който ще се проверява и доказва, че не са фалшифицирани.


Над 5 милиона опаковки вече са успешно качени в българската система за верификация на лекарствата, която е свързана с Европейската система, съобщават от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ). В България към момента в системата са включени над 1000 аптеки (включително над 70 болнични), 50 търговци на едро, 180 притежатели на разрешение за употреба. 


Целта на въвеждането на новите кодове е да се гарантира проследяемост на всяка опаковка от производителя до крайния потребител. Системата за верификация у нас се внедрява от сдружението с нестопанска цел Българската организация за верификация на лекарствата, а държавата ще контролира процеса чрез Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).В процеса по стартирането на верификацията в аптечната мрежа се включват всички участници в производството и снабдяването с лекарства у нас, представени чрез нейните членове - Българския фармацевтичен съюз (БФС), Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (АrPharM), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГфармА), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРТПЛ).


Системата за верификация на лекарствата е най-големият публично-частен проект на Европейския съюз до момента. Финансира се изцяло от индустрията и обещанието е не да доведе до промени в цените, достъпа, снабдяването и качеството на лекарствата. 


От сектора обобщават, че 2019-а ще бъде годината на плавен преход към новата система, през която ще се предлагат опаковки със и без уникален идентификационен код. След 9 февруари 2019 г. ще се произвеждат само опаковки със сериализация (кодиране по правилата на верификацията).