Нова дирекция към Министерството на здравеопазването ще отговаря за правата на пациентите, като за целта ще изготвя стратегии, гарантиращи тяхното спазване.

 

Така за първи път от създаването му, в състава здравното министерство ще има структура, пряко отговаряща на правата на пациентите.


 

След обнародването на промените в правилника на здравното министерство в Държавен вестник ще се проведе подбор на кандидати за новата дирекция.

 

Създаването на първата по рода си дирекция за защита на правата на пациента у нас е по инициатива на служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров. Преди да поеме поста на здравен министър през април, той бе начело на неправителствената организация „Център за защита на правата в здравеопазването“.

 

Новата дирекция ще отговаря за контрола по спазване правата на пациентите и ще изготвя програми за подобряване качеството на здравните услуги и намаляване на доплащането.

 

Функциите на дирекция „Защита правата на пациентите“ включват:

 

 • Подпомагане на здравния министър при изпълнение на задълженията му, свързани с правата на пациентите;
 • Разработване на нормативни актове, необходими за прилагане на законодателството на Европейския съюз, свързано с правата на пациентите;
 • Подготовка на анализи и становища във връзка с правата на пациентите;
 • Участие в срещи и форуми, организирани от Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;
 • Разработване на национални програми в областта на защита правата на пациентите;
 • Координиране на цялостната дейност на МЗ за защита правата на пациентите;
 • Становища, анализи и мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;
 • Последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството;
 • Осигурява дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни;
 • Участва в проверки по сигнали и в разглеждане на предложения за дейността на дирекцията;
 • Изготвя анализи и промени в нормативната уредба за правата на пациентите;
 • Разработва системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;
 • Иготвя анализи на проведени проучвания за удовлетвореността на пациентите;
 • Предоставя консултативна помощ по проблеми, свързани с правата на пациентите.

 

Веднага след обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция. Министърът на здравеопазването прикани всички пациентски организации да информират своите членове за възможността да подадат документи за участие.