Националната пациентска организация стана един от основателите на новата Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата (SCOHRE).

 

Асоциацията бе учредена по време на Третата научна среща за намаляване на вредата от тютюна, проведена в края на септември в Атина, Гърция.


 

Учени и медицински специалисти от целия свят се обединяват около основаването на новата асоциация, която има за цел да повиши осведомеността за вредата от тютюнопушенето.

 

Друг приоритет на новата организация ще бъдат научните изследвания и подкрепата на стратегия за намаляване на вредата от тютюна. Тя ще има статут на международна неправителствена организация със седалище в Брюксел.

 

Според председателя на Национална пациентска организация, д-р Станимир Хасърджиев, пациентите-пушачи с хронични заболявания трябва да получат добра професионална грижа и съвет във връзка със справянето с вредния навик.

 

Национално представително проучване показа наскоро, че 46% от пълнолетните българи на възраст от 19 до 64 години са ежедневни потребители на тютюневи или свързани с тях изделия. Общо 44% от всички пушачи не възнамеряват да се откажат, а 37% от пълнолетните пушачи са правили неуспешни опити да спрат цигарите.

 

Още по-тревожни са данните от проучване на Световната здравна организация, от които стана ясно, че българските деца и младежи на 11 и 15 години се нареждат на първо, а 13-годишните – на второ място по тютюнопушене сред 45 европейски страни.

 

Международната асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата ще обедини усилията на учени, лекари, поведенчески специалисти, представители на академичната общност и други професионалисти, които ще провеждат редовни дискусии и ще помагат за формулирането на нов, по-широк подход по отношение на политиките за контрол на тютюна.

 

Бъдещите усилия на асоциацията ще бъдат насочени и към оповестяване на най-новите научни данни, откриването на празноти в научните изследвания и проучване на потребностите на пушачите, които искат да спрат да пушат.