Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова утвърди образци на цифров Covid сертификат на Европейския съюз за поставена бустерна доза ваксина срещу Covid-19. Издадените до момента сертификати ще останат валидни на територията на Европейския съюз.

 

Всички европейски “зелени сертификати” за поставена бустерна доза ваксина срещу Covid-19 ще бъдат генерирани отново и могат да бъдат изтеглени онлайн от портала на Националната здравно-информационна система (https://www.his.bg/) от 20 декември 2021 г., съгласно Заповед № РД-01-1031/15.12.2021 г. на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова.


 

Това се налага, тъй като Европейската комисия промени начина на обозначаване на броя на поставените бустер дози в цифровия сертификат на Европейския съюз за ваксинация. Според новите изисквания, които влизат в сила в целия съюз от 1 януари 2022 г., бустерната доза за двудозовите ваксини ще бъде обозначена като „3/3“ в сертификата, а при еднодозовите ваксини ще бъде отразена като “2/2”.

 

Всички граждани, които желаят да изтеглят своя европейски сертификат по новия образец, могат да посетят интернет портала на Националната здравно-информационна система (https://www.his.bg/bg/dgc), след 20 декември 2021 г. Те трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и Националния референтен номер (НРН) на поставената бустерна доза или номера на някой от предишните генерирани сертификати.

 

До този момент в Европейската комисия нямаше единно становище за обозначаването на бустерна доза в европейския зелен сертификат и отделните държави можеха сами да решават как да индикират допълнителната ваксина. България, както и други европейски държави, прие подхода тя да се обозначава като „3/2“ при двудозовите ваксини и като “2/1” при еднодозовите.

 

Въвеждането на общи правила за обозначаването на реваксинация в Европейския съюз налага преконфигуриране на системата за генериране на европейски зелени сертификати, която беше изградена от Агенция „Информационно обслужване“ по договор с Министерството на здравеопазването.

 

Министерството на здравеопазването подчертава, че издадените до момента сертификати за ваксинация ще продължат да са валидни на територията на Европейския съюз, дори бустерната доза да е обозначена в документа по различен начин от приетите нови правила.