Доц. Християн Грива е новият директор на Националния център по обществено здраве и анализи. 

 
Досегашният директор, д-р Ивайло Ваклинов, е освободен от Министерство на здравеопазването по взаимно съгласие, уточняват от центъра. 
 
Д-р Ваклинов беше назначен на поста през юли 2011 г., около месец след създаването на новата структура. В нея се вляха Националният център по обществено здраве и Националният център по здравна информация.
 
Доц. Християн Грива е роден на 13.09.1949 г. в град Пловдив. През 1992 г. и през 1994 до 1995 г. доц. Християн Грива е заместник-министър на здравеопазването.
 
От 1990 до 1991 г. е икономически съветник на Медицинската федерация към КТ „Подкрепа”.
 
От 1997 г. е Национален консултант към Министерство на здравеопазването по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт”.
 
Член е на Националния статистически съвет съгласно Закона за статистиката. 18 години оглавява Националния център по здравна информация.
 
От юни месец 2011 г. поема поста заместник-директор на Националния център по обществено здраве и анализи.