Нов оперативен метод даде шанс за живот на 63-годишен пациент с метастазирал карцином на ректума. Мъжът е опериран веднъж през 2014 г., но през 2018 г. постъпва за лечение с локален рецидив в малкия таз с ангажиране на магистралните илиачни съдове. Хирурзите от Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология извършиха сложната операция за първи път у нас, а три месеца след интервенцията пациентът се възстановява добре.


„С цел постигане на чисти резекционни линии се извърши отстраняване на туморната формация в блок с ангажираните магистрални съдове. Последните се резицираха и възстановиха с директна анастомоза край в край“, обясни проф. Панайот Куртев, началник на Клиниката по Обща и коремна хирургия, където бе направена сложната операция.


Лекарите възстановиха венозния кръвоток чрез интерпозиция с контралатералната повърхностна феморална вена. Пациентът бе изписан на 14-тия следоперативен ден без усложнения с антикоагулантна терапия и ластична компресия на двата долни крайника. Три месеца след операцията, той е асимптоматичен, без отоци на долните крайници. Ангиографията показа проходима съдова реконструкция, без туморен рецидив, допълни проф. Куртев.Оперативният метод на лечение, който е въведен от д-р Тодоров и д-р Ангелова ще се практикува и занапред в болницата. Той ще дава възможност на пациенти с тежки случаи на рак на дебелото черво, които досега не са можели да получат лечение, да имат шанс за живот.


В отделението по коремна хирургия на болницата по онкология в София ежегодно се оперират успешно по 50-60 болни, които в други болници са обявени за неоперабилни (основно болни с колоректален или овариален карционом).

 
Колоректалният карцином (рак на дебелото и правото черво) е третата по честота причина за смърт от злокачествено заболяване в света и втора в Европа след рака на белия дроб. Второто най-често срещано онкологично заболяване при мъжете и третото при жените. Поне по 5000 нови случая се диагностицират всяка година у нас, показват данните на Националния раков регистър от 2013 г.  Преди появата на метастази 5-годишната преживяемост e около 90 на сто, а след като ракът е метастазирал и в други органи (най-често бял дроб и черен дроб), процентът рязко пада на 12 на сто.