Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ стартира в Пловдив. Проектът предвижда изграждането на комплекс за медицински иновации, насочен към формирането на мощна съвременна научноизследователска инфраструктура. Основната цел е по тази начин да се даде тласък на научните изследвания в областта на технологиите, свързани със здравето, съобщиха от Медицинския университет в Пловдив.

 

Така градът под тепетата ще стане столица на биотехнологиите и персонализираната медицина. Научните и изследователските дейности ще бъдат с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.


 

Уникалното в случая, е, че целите на проекта ще обединят специалисти и изследователи от три институции - Медицинския университет в Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" към БАН, София. Пилотните дейнисти по пректа са стартирали през март, а цялостната дейност по него ще приключи на 30 ноември 2023 г.

 

Очакваните резултати от осъществяването на този проект ще бъдат да се изградят осем специализирани лаборатории и обновени две научноизследователски системи със съвременно научно оборудване. Предвижда се реализацията на 12 мащабни иновационни програми, в които ще се включат водещи национални и чуждестранни изследователи.

NEWS_MORE_BOX

 

 

„Надявам се, че изграждането на този център ще създаде условия за разгръщането на капацитета на нашите институции и ще открие нови възможности за партньорства в бизнеса. Съвременната формула за бизнеса е пари, наука и иновации. Надяваме се, че този проект ще успее да реализира тази формула. Разработването на нови и значими иновации и научни продукти и тяхното интегриране в съответствие с най-добрите световни стандарти и практика в областта на персонализираната иновативна медицина цели да осигури индивидуална терапия на голям брой пациенти на територията на страната. Персонализираната медицина е едно вълнуващо подмладяване на традиционната медицина. Едно направление, което най-накрая ще даде възможност за всеки пациент да бъде намерено точното лекарство, да бъде дадено в точния момент и да промени тази практика, която беше до сега.”, заяви при представянето на центъра ректорът на Медицински университет - Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

 

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е на обща стойност 23 472 018,71 лева, от които 19 951 215,91 лв. европейско и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране.