Със съвременна апаратура за неинвазивно (без биопсия) диагностициране на вируса на хепатит C (HCV) се сдобиха специалистите от Военномедицинска академия (ВМА). У нас лечението на хепатит С се поема изцяло от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за всички здравноосигурени пациенти и води до пълно излекуване, но преди да се започне, е необходима специфична диагностика за установяване на вируса в кръвта (активна инфекция) и определяне на степента на чернодробна увреда.


С новата техника в Клиниката по гастроентерология неинвазивно и щадящо за пациента ще се установява степента на чернодробна увреда - еластогарфия. Инфектираните с вируса на хепатит С, могат да получат оценка на наличната инфекция и чернодоробна увреда напълно безплатно за тях, по клинична пътека на НЗОК. Не се заплаща нито едно от изскваните от Касата изследвания за започване на антивирусно лечение, а Клиниката по гастроентерология на ВМА има и акредитация от Здравната каса за издаване на протоколи/предписване на скъпоструващи лекарства.


Всеки желаещ може да се консултира в кабинет № 219, разположен на втория етаж в Поликлиника-ВМА, в дните понеделник, сряда, четвъртък и петък, от 11 до 14 ч. Необходимо е направление №3 от личния лекар, повече информация за изследването и консултациите може да се получи на тел.: 02/92 26 110; 02/92 26 114; 02/92 26 115.Припомняме, че чернодробната биопсия беше задължително изискване за започване на лечение и се явяваше бариера пред много пациенти с хепатит С. От 01.10.2019 г. влезе в сила нова наредба на Касата, съгласно която биопсията отпада, ако оценката на чернодробната увреда бъде направена с други методи - ехографски и лабораторни, и само в лечебни заведения, които имат сертифицирани лаборатории за изследване на вируса на хепатит С ( EN ISO 15 189 – Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност ). В България има само две такива лаборатории, една от които се намира именно във ВМА.


Статистиката сочи, че 91 000 души в България за инфектирани с вируса, който може да доведе до развитие на чернодробна цироза и рак на черния дроб, ако не се лекува навреме.