Мултидисциплинарен център за диагностика и лечение на заболявания на гърдатаBreastUnit, заработи към пловдивската болница „Свети Георги”.

 

Центърът е първият в Пловдив и четвърти в страната. В него ще се извършва скрининг, диагноза и лечение на карцином на гърдата и доброкачествени заболявания.


 

Breast Unit разполага с мамограф, ехограф и ЯМР. Ръководител на новото звено е доц. д-р Ваня Узунова. В него ще работят още хирург, пластичен хирург, рентгенолог, лъчетерапевт, онколог, психолог и две медицински сестри, преминали обучение за лечение на рака на гърдата.

 

Прегледите ще се провеждат от 12:00 до 14:00 часа от понеделник до четвъртък на 11-и етаж на Хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги” от доц. д-р Ваня Узунова.

 

Мамографски и ехографски изследвания, след предварителен клиничен преглед, ще се извършват от 13:30 до 15:30 часа в Отделението по Образна диагностика, в същата сграда на 1-ви етаж, от д-р Даниела Манолова.

 

При показания оперативните интервенции ще се извършват във Втора клиника по хирургия, която разполага и с апарат и за интраоперативна лъчетарепия.

 

Следоперативно хистологично ще се извършва изследване от патологоанатом на туморната формация и лимфните възли, както и имунохистохимично изследване.

 

Според стадия на заболяването ще се провежда предоператиивна или следоперативна лъчетерапия, както и химиотерапия.

 

Мамологичният център на УМБАЛ „Свети Георги” е със статут на Асоцииран член на международна мрежа от центрове, посветени на диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза – Breast Centres Network, проект на Европейското училище по онкология.

 

На територията на Европейския съюз работят 175 такива центрове.

 

Карциномът на млечната жлеза е приоритет в здравната политика на Европейския съюз (ЕС). Европейският парламент издаде две резолюции – първата през 2003 г., а втората през 2006 г., относно важността на програмите за скрининг на това заболяване.

 

Втората резолюция за разширена Европа посочва, че страните – членки на ЕС трябва да осигурят мултидисциплинарни мамологични центрове, които да са в съответствие с европейските директиви.