Най-късно до края на януари 2019 г. у нас ще заработи нов електронен регистър за хората с увреждания. Ангажиментът поe лично вицепремиерът Томислав Дончев след срещата при премиера Бойко Борисов с майките на деца с увреждания и представителните организации. По тяхно настояване е бил обсъден и въпросът да бъде направена проверка на средствата, изразходвани до този момент за неефективния електронен регистър. Постигната е договореност проверката да стане факт.


Според вицепремиера Дончев новият регистър ще се обедини цялата налична информация от различните ведомства. По неговите думи регистърът едва ли е панацея, но неговото създаване ще помогне да се постигне подреденост и яснота, особено когато става въпрос за бюджетирането на нови мерки за хората с увреждания. Друго важно предимство на регистъра е, че всеки човек с увреждане ще може на базата на потребителски профил да провери информацията за себе си.


На срещата е постигнато е съгласие финансова помощ да получават всички хора с над 50% процента увреждане.


NEWS_MORE_BOX

 

 

Друга важна промяна, за която е била постигната договореност е свързана с прехвърлянето на финансирането и отпускането на помощните средства за хора с увреждания към  Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е поел ангажимент ръководеното от него ведомство и здравната каса да поемат това задължение.