Последно поколение високотехнологичен апарат Architect за изследване на туморни маркери и хормони заработи в Клинична лаборатория на Специализираната болница за активно лечение по онкология в столицата. Той е разработка на американската компания Abbott и е закупена по програмата "Джесика", която се реализира със съдействието на Фонда за устойчиво градско развитие на София.

 

Официалното събитие за подписването на инвестиционния проект се състоя на 4 февруари в болницата.


 

С това възможностите на лабораторията значително се разширяват като покриват почти всички изследвани туморни маркери и хормони. Апаратурата е изцяло адаптирана към последните акредитационни изисквания на Европейския съюз и се характеризира с напълно автоматизиран процес на изработка на тестовете – намалено ниво на грешки, точност и възпроизводимост на резултатите, вграден качествен контрол и регистър.

 

Изследването на туморните маркери дава представа как се повлиява онкологичното заболяване от провежданото лечение, също така има прочностично значение.

NEWS_MORE_BOX


Освен изследваните досега CEA, AFP, HCG, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, SCC, PSA, FPSA, FT3, FT4 и TSH вече ще могат да се изследват HE4, утвърдил се през последните години като най-добър туморен маркер за проследяване на овариален карцином, а така също CYFRA 21-1 и PRO GRP - маркери за белодробен карцином.


Сред  новите възможности са определянето на важни кардиачни маркери, изследване на хепатитни антигени, диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза и лабораторно мониториране на лекарственото лечение с Methotrexate.

Изследванията с новата апартура са достътъпни с направление по Националната здравноосигурителна каса и по ценоразпис на лечебното заведение, съобщават от СБАЛО - София.