Министерският съвет одобри промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК и НЕЛК) и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, съобщи правителствената пресслужба. Очаква се с направените промени да се намали административната тежест за освидетелстваните лица, като се въведат организационни промени в работата на ТЕЛК и НЕЛК, допълват от там. По-кратки ще бъдат сроковете за освидетелстване, хората няма да бъдат ангажирани с явяване пред комисиите за извършване на клиничен преглед, в случаите когато медицинската документация обективизира здравословното състояние напълно, предвиждат още промените.

 

Също така те ще улеснят сформирането на съставите на ТЕЛК- комисиите, ще се създадат условия за по-гъвкава организация на работата им, предвид възможността лекарите да осъществяват и други дейности освен медицинската експертиза. Вече няма да има и изискване те да работят в ТЕЛК задължително на трудов договор и на пълен работен ден.


 

Правителството одобри и промени и в Наредбата за медицинската експертиза, с които се цели да бъде осъвременена и обективизирана  експертизата на работоспособността. Ще бъде опростен моделът на оценяване, като за тази цел се премахва математическата формула на изчисление при множество увреждания.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Очаква се с промените в наредбата да се елиминира субективизмът при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност (ТНР) на лицата с увреждания, допълват още от правителствената пресслужба. Това ще стане възможно с въвеждането на точни и медицински обосновани критерии при определяне на инвалидизиращите увреждания в съответствие със съвременните медицински достижения. Така направените промени ще допринесат за по-обективна проследимост на работата на органите на медицинската експертиза и за по-лесен контрол върху целия процес на медицинската експертиза.

 

С промените хората с увреждания ще могат да разчитат на повишена прозрачност, обективност и яснота при извършването на медицинската оценка на ТНР/степента на увреждането им.