В Република България към последни данни са разрешени за употреба три лекарствени продукта, съдържащи активното вещество Salbutamol. Това съобщи Министерството на здравеопазването. 

 

По данни, предоставени от представителя за България на ПРУ, има налични количества от тях в складовете в страната и на трите форми.


 

В Изпълнителната агенция по лекарствата има подадено уведомление (съгласно чл. 54, ал.4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина) за временно преустановяване на доставките на едно от трите вида лекарства, считано от 01.11.2021 г. поради непредвидени обстоятелства като все още в търговци на едро има налични количества. Очаква се възстановяване на доставките през февруари 2022 г.

 

Доставките към търговци на едро на другите 2 форми са регулярни, като разпределените количества към тях са над средномесечните продажби за страната от предишни периоди.

 

Съгласно одобрените кратки характеристики на два от медикаментите терапевтичните показания са лечение и предотвратяване на бронхоспазъм, който се дължи на бронхиална астма, хроничен бронхит и емфизем при възрастни, юноши и деца от 4 до 11 години.

 

Съгласно одобрената кратка характеристика на третия вид лекарство терапевтичните показания са лечение и предотвратяване на бронхоспазъм, който се дължи на бронхиална астма, хроничен бронхит и емфизем при възрастни, юноши и деца от 2 до 12 години.

 

В Република България към дата 08.12.2021 г. са разрешени за употреба и лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Budesonide (0,5 mg на доза). В Изпълнителната агенция по лекарствата не е постъпвала информация за преустановяване на доставките.

 

Съгласно одобрената кратка характеристика на това лекарство то е показано при пациенти с бронхиална астма, които не могат да използват инхалатор под налягане или прахов инхалатор и при пациенти с много сериозен псевдокруп (субхордален ларингит), показани за хоспитализация.

 

Съгласно наличната в Изпълнителната агенция по лекарствата информация, предоставена от ПРУ на същия лекарствен продукт, към момента има налични количества в складовете на търговци на едро с лекарствени продукти в страната. Планирани са 2 доставки през месец декември 2021 г.

 

Има разрешен за употреба на лекарството с активното вещество 200 микрограма на доза под формата на прах за инхалация  - 100 дози.

 

Предписването на други лекарствени продукти като заместители на цитираните по-горе лекарствени продукти е в компетенцията на лекуващите лекари.