На 9-11 октомври 2020 г., в Парк хотел Москва-София ще се проведе Шестият национален конгрес с международно участие, организиран от Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ), с подкрепата на Военномедицинска академия.

 

Конгресът е посветен на новостите в ултразвуковата диагностика на нервната система, с акцент върху различни проблеми на диагнозата, лечението и рехабилитацията на съдовите заболявания на нервната система, които продължават да бъдат втора причина за смъртност в България.


 

Форумът е мултидисциплинарен и интегрира интересите на различни специалисти - невролози, неврохирурзи, ангиолози, интервенционални специалисти и други.

 

На него ще бъдат представени актуални проблеми в областта на неврокардиологията, неврохирургията и невроонкологията.

 

Лекциите ще бъдат представени от водещи български и чуждестранни специалисти. Предвижда се практическо обучение с демонстрация на интересни клинични случаи.

 

За участие в него са регистрирани над 120 делегати от Австрия, България, Италия, Република Северна Македония и Хърватия, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни университети в България и Северна Македония. 

 

Поради пандемията от COVID-19, тази година чуждестранното участие ще бъде дистанционно под формата на уебинар. Осигурено е онлайн излъчване на форума с възможност за дистанционно присъствие по време на целия конгрес, след регистрация в него.

 

В три постерни сесии ще се представят и състезават за награда 29 разработки от млади учени. За трета поредна година на тържествена церемония ще бъде присъдена и наградата „Невросонолог на годината 2020“ за принос в ултразвуковата диагностика на нервната система.

 

Конгресът се съпътства от изложба на картини под надслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст.