Мутации в гена ALK са тясно свързани с развитието на рядко, но агресивно злокачествено заболяване в детската възраст - невробластомът.

Някои компании вече работят за създаването на медикамент, насочен към въпросния ген. Мутации в него са установени и при някои форми на лимфома. Вече подобни медикаменти са клинично изпитвани за други патологични състояния у възрастни. Предстои това да се направи и при деца.

Тези данни дават основание за провеждането на генетични изследвания при семейства, у които се среща заболяването. Вниманието си специалисти насочват и към спорадични форми, при които мутациите са нововъзникнали, а не унаследени.