В България 1 от 10 деца се ражда без бременността на майката да е проследена от лекар. Непроследената бременност е една от причините за раждане на недоносени деца, чието лечение е много скъпо.

 

Кампанията "Всяко бебе е БЕЗценно" има за цел да постави във фокуса на внимание на обществото и институциите ситуацията с непроследените бременности в България.


 

Към момента каузата е посветена на това неосигурените жени да ползват всички регламентирани прегледи и изследвания в програма “Майчино здравеопазване” или поне да бъде включен още един (втори) профилактичен преглед, който да се извършва между 32-та и 36-та седмица на бременността, заедно с ехограф, с повторно изследване на урината, кръвта и кръвната група на бременната жена. Има създадена петиция, достъпна на профила на Националната пациентска организация в социалните мрежи

 

В Наредба № 26 следва да се предвиди санкция за лекар акушер-гинеколог, сключил договор с НЗОК, който неоснователно отказва да приеме за профилактичен преглед здравно неосигурена бременна жена. 

 

Положението сега

 

Всяка година държавата плаща над 60 млн. лева за болнично лечение на новородени. Голяма част от тези новородени страдат от заболявания и увреждания, които са предотвратими по време на бременността.

 

Същевременно, икономическият анализ показва, че осигуряването на достъп на всички здравно неосигурени бременни жени до профилактични прегледи по време на бременността би се изплатило, дори ако само в 5% от случаите тези прегледи доведат до превенция на заболявания, увреждани и усложнения.

 

“Вярваме, че всички бебета заслужават висок стандарт на профилактика и медицинска грижа, независимо от материалното положение на техните родители. Като общество и държава от нас зависи да им осигурим възможности да растат и да се развиват като пълноценни граждани на България”, заявяват от организаторите на инициативата.

 

Законът сега

Според Закона за здравето, чл. 127 (1) „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.“

 

Проблемът

 

В действителност обаче разликите в достъпа до здравни дейности между здравно осигурените и здравно неосигурените бременни жени са драстични и ежегодно около 7 000 жени раждат, без да бъде проследена тяхната бременност. Това поставя на риск здравето на майката и най-вече на детето.

 

Решението

 

Нормативният документ, който се опитва да разреши този проблем, е "Наредба № 26 от 14-ти юни, 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени". 

 

Според тази наредба здравно неосигурените жени имат право на 1 безплатен преглед и едно безплатно лабораторно изследване за периода на цялата бременност.

 

Действителността

 

Достъпът до този преглед обаче е проблематичен. Според данните към 2017 г. само 31,2% от бременните здравно неосигурени жени са имали достъп до единствения преглед, който се заплаща по реда на Наредба 26, за 2018 г. – 47,1%; за 2019 г. – 37,7 %.

 

От една страна, жените, които имат нужда от този преглед, невинаги са запознати, че им се полага. От друга страна, съществуват трудности в комуникацията между специалисти и пациенти, когато става дума за бременни жени от социално-уязвими общности със затруднен достъп до здравни услуги (заради ниска здравна култура, отдалеченост на населеното място, езикова бариера, липса на средства).

 

Засегнатите 

 

Най-засегнати от този проблем са малките бебета – във времето, в което се създават и развиват всички жизнени системи на организма липсва възможност за откриване на проблеми и навременна намеса за тяхното отстраняване отстрана на медицинските специалисти. Непроследената бременност за майката означава невъзможност за овладяване на редица здравни рискове.

 

Лекарите акушер-гинеколози са трета група засегната от този проблем – когато водят раждането на непроследени бременни жени, те са изправени пред неизвестност относно състоянието им и са принудени да работят „на сляпо“.

 

За обществото и държавата непроследената бременност често означава справяне с много по-сериозни здравни проблеми, които съответно имат значително по-висока икономическа и социална цена (напр. недоносеност, лечение и рехабилитация на деца с проблеми във физическото и/или психическо развитие и др.)

 

Целите на “Всяко бебе е БЕЗценно”

 

Да даде гласност на проблема – той засяга много жени в тежко социално-икономическо положение. Да осигури ефективен достъп на здравно неосигурените бременни жени до здравна грижа чрез гарантирането на достъп до осигурения на документи преглед и лабораторно изследване за здравно неосигурени.