Нефрологът проф. д-р Борис Богов е новият директор на УМБАЛ „Александровска“.

 

Той поема поста на изпълнителен директор на най-старата болница в страната от доц. д-р Димитър Буланов, който преди седмица бе избран за декан на Медицински факултет към Медицински университет, гр. София.


 

Проф. д-р Борис Богов е завършил в Медицинска академия – София. Има специалности по вътрешни болести и по нефрология. От 2006 г. е хабилитиран доцент, а от 2013 – професор.

 

До 1989 г. работи в Районна болница – Сандански, а след това последователно е асистент, старши-, главен асистент в Клиниката по нефрология в УМБАЛ "Александровска". През 2009 г. става неин ръководител.

 

Председател е на Дружеството на Български лекарски съюз в лечебното заведение и на Общото събрание на Медицински факултет към Медицински университет – София.

 

Проф. д-р Богов преподава на студенти по медицина и на лекари за придобиване на специалности по вътрешни болести и нефрология. Има множество научни публикации, участия в монографии и учебници.

 

От 2016 г. до 2018 г. е национален консултант по нефрология, а от 2018 г. е председател на Експертния съвет по нефрология към министъра на здравеопазването.

 

Той е с над 20-годишен опит в областта на вътрешните болести, нефрологията, ултразвуковата диагностика на коремни органи и повърхностни структури.

 

Специализирал е в болница Necker – Франция, Университета Kinki University в Япония, Университета в Грьонинген – Холандия и Columbia University – САЩ.

 

Преминал е различни специализации и квалификационни курсове в областта на ултразвуковата диагностика и пункционната бъбречна биопсия. Завършил е и „Здравен мениджмънт”.

 

Проф. д-р Богов е зам.- председател на Българското научно дружество по нефрология, диализа и трансплантация.

 

Отличен е с наградата „Проф. д-р Константин Чилов” на Медицински факултет при МУ – София за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване.

 

Проф. д-р Богов  е получил и множество други отличия за дългогодишната си дейност като лекар, учен и преподавател с висок професионализъм и етика.

 

От 2016 г. е председател на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към Националната агенция за оценяване и акредитация. От 2017 г. е заместник-председател на Етичната комисия към УМБАЛ „Александровска”.