Необходими са здравни реформи, касаещи достъпа до специализации за младите лекари, допълнително финансиране на болничния сектор, увеличаване на профилактиката и други дейности, каза председателят на Българската болнична асоциация (ББА) адвокат Свилена Димитрова по време на IX Национален Фарма форум NextGen Health - новата реалност, организиран от сп. "Мениджър".

 

“Спешно трябва да наваксаме 10 години забавени реформи в здравния сектор, включително за младите лекари, за които досега не беше улеснен достъпът и увеличен броят на специализациите”, категорична е Димитрова. 


 

По думите ѝ болничният сектор е устоял на изпитанията, причинени от Covid пандемията, и натрупаният емпиричен опит трябва да се използва ефективно с цел изграждане на ясен план за потенциална следваща криза

 

Освен увеличаване на броя на медицинските кадри, е необходимо и увеличение на финансирането, каза още Димитрова. 

 

Тя обясни, че болниците не могат сами да регулират цените на предлаганите от тях услуги, спрямо покачващите се цени на електроенергията. Затова от началото на 2022 г. подчертават необходимостта от отделна подкрепа за сектора.

 

"Ние се намираме в ситуация, в която някои от въпросите не търпят повече отлагане. Дават се заявки за реформи и такива със сигурност са необходими, но е много важно предлаганите промени да се комуникират с всички заинтересовани страни", заяви още председателят на Болничната асоциация.

 

Тя бе категорична, че от особено значение е и осигуряването на равен достъп до качествени услуги в системата на здравеопазването за всички пациенти.

 

По думите ѝ за модернизацията на българското здравеопазване е необходима повече превенция и повишаване на здравната култура на населението.

 

Димитрова засегна и темата за профилактиката, тъй като според становището на Българската болнична асоциация на практика в последните две години тя не се е случвала.

 

"Отчетохме резултатите от кампания, в която ББА участваше през есента на миналата година. Тя показа, че 55% от прегледаните хора в малки населени места не са посещавали лекар специалист от една година", коментира Димитрова. 

 

Установените случаи на заболявания по време на кампанията по информация на пациентите и потвърдени с прегледите е 727 или 51%. В същото време установените случаи на заболявания, неглижирани или нелекувани системно от пациентите, са 112 – близо 8%. Установени са 93 случая на заболявания, неизвестни до момента на пациентите.

 

Предписаните мерки за превенция са близо 800, а предписаните мерки за лечение са над 240.

Екипи от лекари специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия, урология, неврология, офталмология и ендокринология са провели прегледи по места според заявените нужди.