Теодора Захариева, председател на Български пациентски форум, заяви, че ще настояват Бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2010 г. да бъде увеличен със 100 млн. лева. Според нея тези средства са необходими за животоподдържащи и животоспасяващи лекарства, описани в „Наредба 34“. Г-жа Захариева подчерта, че през последните 8 години от бюджетния излишък нито един път не са покрити изцяло нуждите на онкоболните и хората с редки заболявания.

Тя изрази  безпокойство относно съкращаването на средствата за здравеопазване за следващата година с близо половин милиард лева, което е с една пета по-малко от бюджета за 2009 г. Това според нея ще задълбочи съществуващите  негативни тенденции в здравеопазването у нас и ще постави в опасност живота на пациенти, имайки предвид проблемите с недостига на животоподържащи и животоспасяващи лекарства за онкоболни и болни от редки заболявания през тази година.  

Г-жа Захариева не веднъж посочва, че е необходимо да се внедри Информационна система, която да проследява колко души от каква химиотерапия или хормонотерапия се нуждаят и кога е необходимо да им бъде предоставена, което според нея ще доведе до образуването на реална статистика на хората с онкологични заболявания у нас.

Проблемът на сегашната система е, че не предвижда новите случаи раково заболели през следващата година, каквито има всяка година.