Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България настоява отговорните институции да вземат мерки за осигуряването на безопасна работна среда за лекарите.

 

“Отвратени сме от поредната проява на провокативно поведение и насилие срещу наш колега. Настояваме институциите най-сетне да направят съответните стъпки, за да осигурят защитена и спокойна среда, в която да работим. Очакваме в рамките на няколко дни съответните инстанции да осигурят справедливост”, категорично заявиха от Сдружението. 


 

Като организация, член на Асоциацията на лекарите по обща/ фамилна медицина от Югоизточна Европа, член на Съюза на българските медицински специалисти и член на European General Practice Research Network, заявява, че ще подкрепи своя колега д-р Ивайло Иванов. 

 

Официалната позиция на Сдружението е изпратена в писмо до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, председателя на парламентарната комисия по здравеопазването доц. д-р Антон Тонев, дм.

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е създадено с основна цел насочена към защита правата, социалните и икономическите интереси на общопрактикуващите лекари, за издигане престижа на специалността и предоставянето на по-добри услуги на пациентите.

 

Налице е работеща структура за приемане на предложенията, проблемите и идеите, които постъпват от общопрактикуващите лекари - от хоризонталните регионални нива и тяхното придвижване по вертикала. За по-бързо взаимодействие е въведен ред за електронно обсъждане, автоматизирана мейлинг-листа и групови мобилни телефони. Тази структура осигурява бързо и точно взаимодействие между отделните нива в организацията, което води до бързо обсъждане и вземане на решения, заявяват от сдружението.

 

Сдружението е основен организатор на продължаващото медицинско обучение за общопрактикуващ лекар. Има Ръководства за поведение на общопрактикуващите лекари - при различни заболявания и състояния - температурни състояния в детската възраст, хипертония, диабет тип 2 и др. 

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е издател и на „Въведение в Общата медицинска практика”, учебник, „Червено око”, учебник и др. Проведени са и няколко големи епидемиологични проучвания, свързани с хроничната обструктивна белодробна болест, астма, хиперплазия на простата., както и обучителни програми за пациенти: сърдечносъдови заболявания, остеопороза и др.

 

Общопрактикуващите лекари са лекарите на “първия контакт”- организатори и координатори на цялата система на здравеопазване, уравновесени, конструктивни, делови и винаги адекватно реагиращи на промените. Целите на Сдружението са да направи общата медицина по-атрактивна, като професионална кариера, да утвърди в академичните кръгове уважението за специалността “Обща медицина” и да обедини академичността с практиката, да осигури разбиране и подкрепа в българската и международна общественост.