Над четиристотин специалисти от България и чужбина ще вземат участие в Националния конгрес по хирургия, който стартира на 6 октомври в Медицинския университет-Плевен.

 

Стана ясно, че по време на форума ще се приемат два важни консенсуса, които ще унифицират на национално ниво тактиката при лечение на остър панкреатит и ще дадат насока за прилагане на лапароскопската техника при лечение на заболяванията на жлъчен мехур и билиарен тракт.


 

Това обясни проф. д-р Димитър Стойков, председател на Българското хирургическо дружество и заместник-ректор на МУ-Плевен. 

 

Още в първия ден на събитието в Телекомуникационния ендоскопски център ще се проведе обучителен курс за млади лекари по роботизирана хирургия от водещите хирурзи от Световната асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия, на която МУ-Плевен е партньор. 

 

Американските хирурзи проф. Ричард Сатава, проф. Филип Шадук, проф. Джон Морисън и проф. Ян Ходгдон ще открият научната програма с пленарна сесия, посветена на бъдещето на роботиката и минимално инвазивната хирургия.

 

В хода на конгреса е предвидена и сестринска сесия, която се организира от Ивайла Петкова, главната медицинска сестра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“-Плевен. Професионалистите по здравни грижи също разработват консенсус, а темата е „Обгрижване на болните с хирургични инфекции“.

 

Ще бъдат представени над 150 доклада, които са разпределени по четири основни теми – „Хирургични инфекции“, „Карцином на стомаха. Диагностика и лечение“, „Хирургични усложнения от Covid инфекцията“ и „Роботизираната хирургия, съвременни възможности“. Студентите медици също ще участват в конгреса, като ще имат възможност да се включат в работните екипи и да посетят всички научни сесии.

 

В края на XVIII Национален конгрес по хирургия ще се състои общо събрание на Българското хирургическо дружество, на което ще се представи отчетен доклад за мандата на Председателя и ще се обсъди кандидатурата на проф. д-р Никола Владов като последващ председател. 

 

След конгреса председателството на Българското хирургическо дружество за следващите две години ще се поеме от доц. Михаил Радионов от Окръжна болница-София. 

 

Предстои да се проведе Общо събрание на Българската асоциация по миниинвазивна и роботизирана хирургия, председателствано от акад. Григор Горчев и проф. Тома Пожарлиев.