Методиката, по която се изготвя Националната здравна карта бе представена от министъра на здравеопазването проф. Борисова на председателя на Българския лекарски съюз, д-р Цветан Райчинов. Проф. Борисова обърна внимание, че при разделянето на картата е отчетена спецификата на всеки отделен регион. На работната среща се обсъдиха резултатите от извършената инвентаризация на болничната система. Бе изразено единно мнение, че изработваните карти по области са моментна снимка на състоянието на лечебната мрежа и са с предварителен характер. Очаква се Националната здравна карта да бъде утвърдена с приемането на поправките на  Закона за лечебните заведения от парламента.
На срещата проф. Борисова потвърди, че лечебни заведения в страната няма да се закриват, но се налага адаптирането им, съобразно съответствието на  дейността им по законовите изисквания и стандартите. Дискутира се необходимостта от промени, касаещи разширяването и подобряването на възможностите за специализация на медиците.