Ани Александрова е новият директор на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).


Тя е назначена от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев със заповед, считано от 23 март, след като договорът с предишният директор на НЕЛК, д-р Кънчо Райчев, е прекратен по взаимно съгласие.


Ани Александрова е завършила право в Нов Български университет през 2005 г. По-нататък в професионалния си живот, тя придобива магистърска степен по корпоративен контрол и икономически анализи през 2015 г. във Висшето училище по застраховане и финанси.
От 2006 г. до 2007 г. е работила като главен юрисконсулт в строително-инвестиционна компания.В продължение на 5 години Александрова практикува като старши адвокат в различни адвокатски съдружия, както и свободно. Предмет на дейността ѝ са търговски, граждански и административни дела, както и с регистрация и пререгистрация на търговски дружества и представителство по трудови дела.


Между 2012 г. и 2019 г. е работила в „Транспрес“ ООД като директор на отдели „Човешки ресурси“ и „Правна дейност“.


От 2020 г. до назначаването ѝ като директор на НЕЛК, Ани Александрова е била ръководител на отдел „Обществени поръчки“ в „Информационно обслужване“ АД – компания, която през 2020 г. работи със Здравното министерство за създаването на Информационната система за контрол на медицинската експертиза. Системата помага на гражданите да получават дигитално направления за ТЕЛК.

 

Предишният директор, д-р Кънчо Райчев, е ръководил Националната експертна лекарска комисия в продължение на 17 години, от 2006 г.


Д-р Райчев е завършил медицина в Медицинска Академия София и е специализирал  неврология в Клиниката по неврология на Военномедицинска Академия в София. Притежава и магистърска степен по здравен мениджмънт.


Преди да стане директор на НЕЛК, д-р Райчев е работил като началник на отделение по военномедицинска експертиза на Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия в София от 1993 г.