В рамките на три дни – от 19 до 21 октомври, в град Хисаря се проведе поредната Национална конференция по физикална и рехабилитационна медицина под надслов „Ролята на физикалната и рехабилитационна медицина в съвременната клинична практика“.


В конференцията взеха участие специалисти по физикална и рехабилитационна медицина от медицинските университети, многогопрофилни болници, санаториуми за долекуване и продължително лечение, както и лекари от други специалности – невролози, неврохирурзи, ортопеди, ревматолози, физиотерапевти, кинезитерапевти и други.


На конференцията бяха представени нови подходи в рехабилитационната практика, а именно роботизираната рехабилитация при деца с неврологични заболявания, както и приложение на виртуална реалност за нервномоторна рехабилитация при деца и възрастни.Бяха разгледани алгоритми на терапевтично поведение при спастична церебрална парализа – от методи на ерго- и кинезитерапията, електростимулации, вибрации, шини, ортези, през медикаментозно лечение-с перорални миорелаксанти до неврохирургични методики – баклофенова помпа, селективна дорзална ризотомия.


Представени бяха основни практически възможности на неинвазивната стимулация на мозъка чрез репетитивна транскраниална магнитна стимулация, а именно в лечението при болка, епилепсия, включително и зависимости (към наркотици, алкохол), както и тревожни разстройства. Като срванително нов прийом за терапия този метод навлиза при пациенти с изброените заболявания, които отказват прием на медикаменти.


В няколко презентации бе разгледан и проблемът с ранната диагностика и лечение при болестта на Бехтерев – като основен проблем е късното насочване на пациентите към съответния специалист-ревматолог (средно забавяне с 9 години), което има отношение към възможността за забавяне развитието на необратимите структурни промени.


Предствени бяха резултати от лечение с тромбоцитна плазма и лазер с висок интензитет при засягане на връзки в колянна става; магнитна стимулация за неинвазивно третиране на уринарна инконтиненция и хронична болка в кръста. Презентирани бяха методи на физикалната терапия след коронарна и сърдечна клапна хирургия, както и съвременни програми за кардиорехабилитация.


Изнесени бяха и доклади за оптимизиране терапевтичния подход при лечение на болков синдром при лумбосакрална радикулопатия, както и лечение на дискова херния чрез йонофореза.


Разгледани бяха методи за превенция на придобита в интензивните отделения мускулна слабост, рехабилитационни интервенции при пациенти след инсулт, включително и ранна комплексна рехабилитация при новородени с екстремно ниско тегло.