От значение е уточнението, че доскоро използващият се термин вътреболнични инфекции (мед.-нозокомиални инфекции) от няколко години насам е заменен с „инфекции, свързани с медицинското обслужване“. Този проблем се оказва с изключително значение, тъй като щамове, които се разпространяват в болниците често са резистентни на широк спектър от антибиотици и химиотерапевтици, а същевременно подобна инфекция може да компрометира резултатите и от най-добре извършената хирургична интервенция и лечение.


Все по-дискутабилен става въпросът за антибиотичната резистентност. Увеличава се броят на случаите на пациенти, които губят живота си от инфекции, считани в миналото за „банални“.


Конгресът се проведе в няколко сесии, които засягаха различни раздели от епидемиологията на инфекциозните заболявания – деконтаминация (обезвреждане, премахване на заразния агент или замърсител посредством различни методи), антимикробна резистентност, имунопрофилактика, стерилизация и други.В първата сесия бяха разгледани различни практики и проблеми, които водят до развитието на инфекции, свързани с медицинското обслужване. Почистването на ръцете (със сапун или дезинфектант) на обслужващия персонал след всеки пациент е задължително. Използването на инструментариум, който не е пригоден за многократна употреба не бива да бъде престерилизиран и употребяван отново. Използваните разтвори и бактерицидни лампи трябва да бъдат стриктно проверявани, за да не се позволяват пропуски в извършването на ежедневната дезинфекция.


В научната сесия за имунопрофилактиката бе обсъдена важността ѝ не само в обществото, но и сред медицинския персонал. С първостепенно значение е поставянето на ваксина срещу хепатит В, който е с много ниска инфекзиозна „доза“ (количество вируси) на заразяване – едно подкожно убождане е достатъчно. Друга ваксина, която трябва да бъде осигурявана на персонала е противогрипната. Съществува опасност не само за заразяване на медицинските лица от пациентите, които преглеждат, но и обратният вариант.


На конференцията бе представен опитът на болнични епидемиолози от различни болници в страната - относно обучението на персонала и извършването на стерилизация на различните медицински изделия.