Новостите в ултразвуковата диагностиката на нервната система с акцент върху мозъчните инсулти, ще са във фокуса на петия Национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика. Събитието ще се случи на 4 и 6 октомври с столичния хотел „Хилтън“, а участниците в него са над 180 от Австрия, България, Изрел, Италия, Република Северна Македония, Сърбия и Испания, студенти по специалностите медицина и др.


На конгреса ще присъстват президентите на Групата по невросонология на Световната федерация по неврология и Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика. По традиция събитието е мултидисциплинарно и интегриращо интересите на различни специалисти - невролози, неврохирурзи, ангиолози, интервенционални специалисти и др. 


Основната тема са новостите в ултразвуковата диагностиката на нервната система с акцент върху мозъчните инсулти, които продължават да бъдат втора причина за смъртност в България. Акад. Е. Титянова ще изнесе лекция на тема „Новости в мениджмънта на мозъчния инсулт в България“, а проф. С. Андонова ще говори за „Мониториране на качеството на лечение“. Други важни теми, които ще засегнат българските специалисти са алгоритъм на поведение при тандемни стенози, профилактика с антиагреганти и антикоагуланти, приложение на оптично-кохерентната томография, и лазерната доплерова флуометрия в неврологията. Предвижда се и практическо обучение с демонстрация на интересни клинични случаи от доц. Клисурски, д-р С. Каракънева и д-р И. Петров.Международните лектори ще говорят за каротидните стенози, каротидните и вертебрални дисекации, клиничния спектър на болест на малките съдове, приложението на ултразвуковата диагностика при ендоваскуларно лечение на мозъчните инсулти и др. В постерни сесии ще се представят и състезават за награда 32 разработки от млади учени и студенти от различни медицински университети.


Конгресът е съпътстван и от сателитен симпозиум на тема „Иновации в медицината”, организиран съвместно с Българската академия на науките и изкуствата, който ще се проведе на 4 октомври в Българския червен кръст. На него ще бъде актуализиран Националния интердисциплинарен консенсус за диагностика и поведение при екстракраниални каротидни стенози.


За втори път на тържествена церемония ще бъде присъдена и наградата „Невросонолог на годината 2019“ за приноси в ултразвуковата диагностика на нервната система. Форумът се провежда в сътрудничество с Военномедицинска академия (ВМА), Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Националната спортна академия „В. Левски“, Българската академия на науките и изкуствата и е кредитиран от Българския лекарски съюз.