Министерството на здравеопазването предлага общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и специалистите от извънболничната медицинска помощ да издават направления за бърз антигенен тест за Covid-19.

 

Предложението на Ведомството е бързите антигенни тестове за Covid-19 да бъдат включени в медико-диагностичните изследвания, заплащани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 


 

Антигенни тестове ще могат да бъдат извършвани след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ.

 

Ведомството публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. 

 

С промяната се цели подобряване на качеството и навременността на медицинската помощ за пациентите и разширяване на дейностите за ранно откриване на инфекция с коронавирус. 

 

Ранното доказване на съществуваща инфекция у заразените лица и последващите мерки за тяхното карантиниране или изолация би довело до значително забавяне на разпространението на Covid-19.

 

Необходимите финансови средства за прилагане на предложените от Министерството на здравеопазването промени са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната година.

 

От Здравното министерство припомнят, че към момента пациентите могат да получават направление за PCR изследване за наличието на коронавирусна инфекция само след консултация от лекар специалист, а не от ОПЛ. 

 

С промяната се предвижда бързият антигенен тест за откриване на коронавирус да бъде назначаван от ОПЛ или лекар специалист от извънболничната помощ, което значително ще улесни пациентите и ще разшири възможностите за извършване на изследвания за ранно откриване на инфекция с коронавирус.

 

Предложението се случва на фона на увеличаващия се брой случаи на Covid-19. Към 12 юли 2022 г. за денонощие те са 1 139, като 63,39 % от тях са на лица, които не са ваксинирани, сочат данните в Единния информационен портал.

 

С доказана коронавирусна инфекция в лечебни заведения за болнична помощ се намират общо 460 пациенти. 40 от тях са настанени в интензивни структури. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 79. От тях 75,95 % не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.

 

Общият брой на дозите от ваксините срещу Covid-19, поставени у нас до момента, е 4 428 443. От тях 3 266 са приложени през последното денонощие.