Социалните помощи за деца ще се изплащат на родителите, ако са проведени задължителните имунизации и профилактични прегледи, реши правителството.


Министерският съвет одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с които се прецизират текстове, отнасящи се до отпускането на социалните помощи.


Постановлението предвижда размерът на отпусканата месечна социална помощ на семействата с деца да се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи, като липсата им ще намали размера на отпусканата помощ.


Целта на промените е засилване на дисциплиниращия ефект за родителите и стимулиране на отговорното родителство.