За последния месец общо 2630 пациенти са потърсили помощ на информационната линия за хора с хронични заболявания, осигурена от Националната пациентска организация. Всеки трети обадил се е поискал консултация с кардиолог, а всеки четвърти – с ендокринолог. Един от 10 пациенти е имал нужда от психологическа подкрепа, сочи статистиката за периода от 22 април до 27 май 2020 г.


Обобщеният анализ показва, че обажданията не са свързани с COVID или противоепидемичните мерки, а се отнасят към системни проблеми, датиращи преди извънредното положение „Може да се направи извод, че пациентите имат нужда от повече информация и време с лекарите си за обсъждане на състоянието и терапията им. Благодарение на телефонната линия, за 6 пациенти е осигурена спешна медицинска помощ, показва още анализът. На 12 пациенти е оказано съдействие да получат назначен им медикамент, който не се предлага в България“, обясняват от пациентската организация.


Голяма част от пациентите, които са се обаждали на психолога, са самотноживеещи или млади хора, останали без работа, както и пациенти с тревожност и депресивни състояния, в следствие на изолацията и социалноикономическата ситуация, в която се намират. Петима са декларирали, че са жертва на насилие.Екипът на Националната пациентска организация проследява всички възрастни самотноживеещи пациенти, потърсили консултация на тел. 0800 14 515. На 37 пациенти без близки е оказано съдействие да получат топла храна и грижи в домашна среда от общините, в които живеят. Осигурени са шлемове, маски и дезинфектанти за личните асистенти на 9 трудноподвижни лица, които са спрели посещенията в дома на пациентите, заради страх от инфектиране с COVID. На 43 пациенти е предоставена информация как да ползват социалните и здравните си права, а за 4 самотни родители е осигурена храна и продукти от първа необходимост.


Припомняме, че информационната линия за пациенти с хронични заболявания е дарение и ще е активна до края на юни 2020 г. На нея всеки работен ден, от 9 до 18 часа, ендокринолози, онколози, кардиолози, психолози и инфекционисти предоставят консултации на пациенти с различни заболявания.