Правителството предлага на президента Росен Плевнелиев да издаде указ за награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Виолета Димитрова за изключителен принос в медицината и проф. Христо Баларев за развитието на общата и неорганичната химия и във връзка с 80-ата му годишнина.

 

Решението е взето на днешното правителствено заседание.


 

Проф. Димитрова е завършила Висшия медицински институт в София през 1973 г. Професионалното й развитие започва като хирург в окръжната болница във Видин, където работи до 1980 г.

 

През същата година става асистент в катедра Обща и оперативна хирургия при Медицинския университет в София, през 1993 г. – доцент, а от 2002 г. е професор в катедрата.

 

В периода 1997-2002 г. е началник на Клиниката по хирургична гастроентерология към Александровска болница, а от 2000 г. е ръководител на катедра Обща и оперативна хирургия в Медицинския университет.

NEWS_MORE_BOX

 

Тя е и председател на Съвета на директорите на Александровска болница.

 

Проф. Баларев завършва химия във Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1957 г. Хабилитира се като доцент и ръководи катедра Неорганична химия във Висшия химико-технологичен институт в Бургас.

 

През 1983 г. става доктор на химическите науки в Института по обща и неорганична химия към БАН, а пет години след това – професор.

 

Автор е на 187 научни труда, пет книги и монографии. Под негово ръководство дисертационни трудове са защитили 12 докторанти. Той е национален представител и член на Комисията по разтворимост към Международния съюз по чиста и приложна химия.

 

Член е на редица редакционни съвети, научни и експертни комисии. Бил е член на Висшата атестационна комисия, Управителния съвет на БАН и фонд „Научни изследвания“.