Награда за успешно стартиране на програмата на Световната здравна организация за утвърждаване на добри практики по отношение хигиената на ръцете в здравните заведения връчи Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции. Тя бе присъдена на старозагорската болница „Тракия“.

 

Съгласно стратегията на СЗО, системата за правилна хигиена на ръцете трябва да бъде въведена във всички здравни заведения по света до 2020 г. Болница „Тракия“ е едно от 7-те здравни заведения у нас, които официално са започнали работа по програмата.


 

Проектът за внедряване правилата за хигиена на ръцете стартира на 5 май с демонстрация и обучение на правилната техника за хигиенна дезинфекция  на ръцете в лечебното заведение. В кампанията се включиха лекари и медицински сестри от болницата и студенти по медицина от Тракийския университет.

 

За осемте месеца от старта на програмата „Чисти ръце“ в болницата са проведени обучения във всяко едно от над 20-те звена. Чрез се изяснява важността на проблема и се провеждат дискусии. В лечебното заведение са поставени и над 200 диспенсери с  дезинфектант за ръце.

NEWS_MORE_BOX

 

Хигиената на ръцете играе ключова роля за превенцията на вътреболнични инфекции.

 

Проучванията сочат, че в световен мащаб едва 40% от здравните работници спазват стриктно 5-те момента за дезинфекция на ръцете.

 

Прилагането на програмата за подобряване хигиената цели повишаване на този процент и превръщането му в един постоянен процес.